Maj
15

19 TYDZIEŃ ROKU

  1. zakończono betonowanie wszystkich elementów żelbetowych III piętra niezbędnych do wykonania stropu nad nim – słupy, II etapy betonowania ścian. Zabetonowano schody na III piętro.

  2. Wykonano szalunki podparcia podciągów i stropu Filigran nad III piętrem – przygotowanie całości do ułożenia płyt ostatniego stropu Filigran

  3. wykonywano prace murowe dla ścian „nie nośnych” dla parteru. W ramach tych prac wykonano około 60% murowania tych ścian (ściany działowe wewnątrzlokalowe, ściany wydzielenia mieszkań od klatki schodowej oraz ściany wydzielenia mieszkań między sobą).