Maj
15

18 TYDZIEŃ ROKU

  1. zakończono murowania ścian nośnych III piętra

  2. zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano trzpienie ścianek kolankowych

  3. zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano szyb windowy w poziomie III piętra

  4. zakończono prace szalunkowo-zbrojarskie dla schodów na III piętro

  5. zakończono prace szalunkowo-zbrojarskie dla ścian żelbetowych III piętra – przygotowanie wszystkiego do drugiego (tj ostatniego) etepu betonowania.

  6. Rozpoczęcie murowania ścian działowych dla parteru.