Lut
18

6 TYDZIEŃ ROKU

  1. kontynuacja prac murowych ścian nośnych I piętra (zaawansowanie szacowane na 90%)
  2. przystąpiono do szalowania, zbrojenia elementów żelbetowych I piętra – słupy, nadproża, ściany żelbetowe, druga część windy w obrębie I piętra)
  3. Zabetonowano część elementów żelbetowych I piętra (część słupów, pierwsza część ścian żelbetowych, nadproża).
  4. Przystąpiono do częściowego rozszalowania elementów żelbetowych parteru (nadproża, podparcia stropu)