1. zakończono betonowanie wszystkich elementów żelbetowych III piętra niezbędnych do wykonania stropu nad nim – słupy, II etapy betonowania ścian. Zabetonowano schody na III piętro.

 2. Wykonano szalunki podparcia podciągów i stropu Filigran nad III piętrem – przygotowanie całości do ułożenia płyt ostatniego stropu Filigran

 3. wykonywano prace murowe dla ścian „nie nośnych” dla parteru. W ramach tych prac wykonano około 60% murowania tych ścian (ściany działowe wewnątrzlokalowe, ściany wydzielenia mieszkań od klatki schodowej oraz ściany wydzielenia mieszkań między sobą).

 1. zakończono murowania ścian nośnych III piętra

 2. zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano trzpienie ścianek kolankowych

 3. zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano szyb windowy w poziomie III piętra

 4. zakończono prace szalunkowo-zbrojarskie dla schodów na III piętro

 5. zakończono prace szalunkowo-zbrojarskie dla ścian żelbetowych III piętra – przygotowanie wszystkiego do drugiego (tj ostatniego) etepu betonowania.

 6. Rozpoczęcie murowania ścian działowych dla parteru.

 1. zakończono prace murowe ścian nośnych II piętra

 2. zabetonowano wszelkie elementy ścienne ORAZ słupowe dla II piętra

 3. zakończono prace szalunkowe dla wszelkich podciągów stropu nad II piętrem

 4. zakończono prace szalunkowe przy podporach tymczasowych stropu nad II piętrem

 5. wykonano montaż stropu typu Filigran nad II piętrem

 6. rozpoczęto prace zbrojarskie dla stropu – zbrojenie płyty stropu i wszelkich elementów powIązanych

 1. kontynuacja prac murowych ścian nośnych I piętra (zaawansowanie szacowane na 90%)
 2. przystąpiono do szalowania, zbrojenia elementów żelbetowych I piętra – słupy, nadproża, ściany żelbetowe, druga część windy w obrębie I piętra)
 3. Zabetonowano część elementów żelbetowych I piętra (część słupów, pierwsza część ścian żelbetowych, nadproża).
 4. Przystąpiono do częściowego rozszalowania elementów żelbetowych parteru (nadproża, podparcia stropu)

 1. wymurowano dużą część ścian nośnych I piętra
 2. dokończono szalowanie i zbrojenie i zabetonowano schody wejścia na I piętro
 3. zabetonowano kilka słupów i trzpieni I piętra
 4. zaszalowano, zazbrojono i zabetonowano kolejny etap szybu windy (część przynależna do I piętra)

 1. rozszalowano elementy stropu nad parterem by móc rozpocząć prace murowe dla ścian I piętra
 2. rozpoczęto prace szalunkowo – zbrojarskie dla elementów żelbetowych I piętra (m.in. Szyb windy)
 3. rozpoczęto prace murowe dla ścian nośnych – I piętro
 4. rozpoczęto prace murowe dla ścian „grubych”, ale nie nośnych – parter
 5. rozpoczęto murowanie kominów wentylacyjnych – parter

 1. wykonano montaż ram stalowych (obustronne słupy i rygle) wzmocnienia podciągu o osi
 2. dokończono wszelkie prace szalunkowe i zbrojarskie dla stropu nad parterem, osadzono przepusty na przejścia przez strop kominów wentylacyjnych
 3. dokończono dla przyziemia rozprowadzenie poziomów kanalizacji sanitarnej.
 4. Zabetonowano strop nad parterem

 1. prace szalunkowe i zbrojarskie dla stropu nad parterem – montaż przygotowanego zbrojenia podciągów, wieńców i nadproży, następnie zbrojenie płyty stropowej (górne i dolne). Zaawansowanie prac to około 70%.
 2. wykonano podparcia zabezpieczające i zabetonowano ostatni słup żelbetowy kondygnacji zero.
 3. Zakończono zbrojenie i szalowanie oraz zabetonowano  schody z poziomu terenu na poziom parteru (przygotowanie do betonownia).

IDZIEMY W GÓRĘ !!!!

Wykonano montaż płyt stropu Filigran nad parterem

Rozpoczęto prace szalunkowo-zbrojarskie dla stropu nad parterem

Rozpoczęto prace szalunkowe dla schodów na poziom parteru

Zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano słup podparcia podciągu

 

Zabetonowano szyb widny
Kontynuowane są prace murowe – ściany nośne z pustaków silikatowych w dalszej – frontowej części budynku
Szalowane, zbrojone i betonowane kolejne elementy parteru – słupy.
Wykonano niezbędne rozkucia, zaszalowano, zazbrojono i zabetonowano brakujący fragment stropu nad piwnicą – w obszarze „problemowego” ściętego narożnika frontu budynku, wraz ze starterami dla słupów na parterze.
– rozpoczęto zbrojenie dla ostatniej ściany żelbetowej wśród ścian parteru.
– rozpoczęto szalowanie podpór montażowych pod podciągi, co jest już startem szalowania montażowego pod montaż płyt stropu filigran nad parterem.