Wykonano  zarówno prace dla ścian nośnych murowanych, jak i dla ścian żelbetowych.
Wykonywano prace szalunkowe i zbrojarskie dla słupów żelbetowych parteru, oraz dla trzpieni w ciągu ścian nośnych.
Wykonano szalunki i zbrojenie i przygotowano do betonowania szyb windowy – by wychodził powyżej poziomu stropu nad parterem.
Po zabetonowaniu stropu – dokończono dla nowobudowanej części – izolacje ścian fundamentowych – przeciwwodne i cieplne.
Wykonano obsypanie ścian fundamentowych – zarówno od strony parku jak i od drogi wewnętrzne.
Przystąpiono do prac przy ścianach parteru: prace murowe dla ścian przy budynku sąsiednim oraz ściany żelbetowe w kolejnych dwóch osiach, na całej szerokości budynku. Wykonywano zbrojenie dla tych ścian, a następnie ich szalowanie. Następnie wykonano zabetonowanie pierwszego etapy tych ścian.

Dokończono wszelkie prac związane ze stropem nad kondygnacją zero – wszelkie prace szalunkowe, ściany w obszarze windy do podparcia płyt stropowych, wszelkie zaszalowania dla stropu i elementów powiązanych – podciągi, nadciągi.

Wykonano pełne zbrojenie stropu filigran, wraz ze zbrojeniem startowym dla ścian żelbetowych parteru oraz słupów parteru.

Przystąpiono do wykonania szybu windy
Na zagruntowanych ścianach fundamentowych z bloczka betonowego – w częściach poniżej poziomy przyległego tereny wykonano 2-warstwowe, bitumiczne, szpachlowane pastami bitumicznymi – izolacje przeciwwodne pionowe ścian fundamentowych.
Rozpoczęto zbrojenie stropu filigran nad kondygnacją zero. Zbrojenie wieńców oraz dodatkowe zbrojenie układane na płytach filigran.
Przygotowano podparcia główne stropu filigran – podciągi (szalunki spodów, boków, zbrojenie podciągów – przed montażem stropu filigran)
Wykonano podparcia montażowe (pośrednie pomiędzy podporami) dla płyt stropowych filigran
Wykonano montaż dźwigowy płyt stropowych stropu filigran nad kondygnacją „zero”
Przystąpiono do prac związanych z przygotowanie stropu do betonowania – prace zbrojarskie
Rozpoczęto prace szalunkowe dla szybu windy
Wykonano rozkucia dla stropu filigran, który pozostaje nad kondygnacją „0”, a którem należy wykonać podparcie podciągiem, zastępujące pierwotne podparcie ścianami ciągłymi z bloczka betonowego.
Przystąpiono do prac szalunkowych dla wszelkich podciągów kondygnacji „0” – aby przygotować je przed przyjazdem stropu Filigran
Wykonano zbrojenie większości podciągów podparcia stropów nad kondygnacją „0”. Rozpoczęto montaż tego zbrojenia.
Przystąpiono do zamykania szalunków podciągów podparć stropu
 
Trwają prace zerowej kondygnacji. Zabetonowana jest zdecydowana większość fundamentów w postaci ław i stóp fundamentowych. Zabetonowane są liczne słupy wolnostojące tej kondygnacji, oraz trzpienie żelbetowe w ciągu ścian fundamentowych. Wykonane zostało  podchwycenie narożnika sąsiedniego budynku. Wymurowana jest większość zewnętrznych ścian fundamentowych z bloczka betonowego. Trwają prace przygotowawcze, by po likwidacji starych podpór – podchwycić nowym podparciem tę część stropu Filigran, która ma pozostać.